EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Rusza kampania: Praca Czasowa – Dyskryminacja Stała

czasownicy-plakatW maju OZZ Inicjatywa Pracownicza i Lewicowa Alternatywa rozpoczynają kampanię „Praca Czasowa – Dyskryminacja Stała”. Głównym celem inicjatywy jest walka z rozwojem niestabilnych, elastycznych form zatrudnienia takich jak: umowy o pracę na czas określony, umowy cywilnoprawne i praca za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

Tego typu zatrudnienie od kilku lat staje się coraz bardziej popularne w praktycznie wszystkich branżach gospodarki: począwszy od budownictwa i handlu a na administracji publicznej skończywszy. Według szacunków organizatorów kampanii, obecnie około 1/3 wszystkich pracowników pracuje na podstawie elastycznych form zatrudnienia. Odsetek osób pracujących na umowy o pracę na czas określony w Polsce jest natomiast od wielu lat najwyższy w Europie. [Szczegółowe informacje na temat dynamiki rozwoju pracy czasowej znaleźć można w tekście „Koniec etatu – współczesny rynek pracy”

Praca czasowa łączy się z wieloma negatywnymi konsekwencjami – odczuwanymi zarówno przez pracowników zatrudnianych w elastycznych formach zatrudnienia, jak i przez całą klasę pracującą. Podstawowym problemem jest pozbawienie pracowników czasowych takich praw pracowniczych jak: ochrona przed nieuzasadnionym i nagłym zwolnieniem z pracy, gwarancja otrzymywania minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz gwarantowane prawo do maksymalnych dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych norm czasu pracy, korzystanie z systemu zabezpieczenia społecznego (system emerytalny i system wsparcia dla osób bezrobotnych) oraz możliwość zrzeszania się w związkach zawodowych. [Więcej na temat negatywnych konsekwencji pracy czasowej znaleźć można w tekście „Praca czasowa – dyskryminacja stała”

celami kampanii są: zwrócenie uwagi opinii publicznej na negatywne konsekwencje rozwoju pracy czasowej, upowszechnienie wśród pracowników czasowych świadomości ich praw oraz wsparcie wszystkich grup pracowników, którzy zdecydują się na walkę o uzyskanie stabilnego zatrudnienia. W dłuższej perspektywie czasowej, organizatorzy stawiają sobie następujące cele:

  1. zmiana statusu zatrudnienia tych pracowników czasowych, którzy wykonują pracę pod nadzorem przełożonych, w ściśle określonym miejscu i wyznaczonym czasie przez okres dłuższy niż miesiąc i zatrudnienie ich na normalne umowy o pracę (na czas nieokreślony);
  2. ograniczenie możliwości stosowania umów cywilnoprawnych do zatrudniania pracowników;
  3. objęcie pracowników agencji pracy tymczasowej wszelkimi regulacjami prawnymi (regulaminami pracy i wynagrodzeń, układami zbiorowymi itd.) firm które ich wynajmują i w których wykonują oni swoją pracę;
  4. zapewnienie wszystkim pracownikom najemnym – bez względu na status prawny – prawa do minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz prawa do odpoczynku (maksymalnego dziennego, tygodniowego, miesięcznego i rocznego limitu czasu pracy oraz prawa do płatnego i bezpłatnego urlopu wypoczynkowego).

Problem pracy czasowej był poruszany już wielokrotnie podczas demonstracji organizowanych przez IP i LA – m.in.: podczas demonstracji 1 maja w Warszawie (2008) oraz Nowej Soli (2011). Kampania ma stanowić rozwinięcie tych działań i podjęcie systematycznej pracy w firmach i sektorach gospodarki, gdzie to zatrudnienie jest najczęściej stosowane.

W lecie 2011 r. Kampania będzie prowadzona w formie akcji informacyjnych – pikiet, akcji ulotkowych oraz dystrybucji plakatów. Na kolejne miesiące zaplanowano przeprowadzenie szkoleń dla działaczy związkowych oraz rozpoczęcie akcji protestacyjnych pod firmami, które najczęściej korzystają z elastycznych form zatrudnienia.

Więcej informacji o kampanii znaleźć można na stronie internetowej: www.czasownicy.org.pl

 

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.