Maciej Łapski (Polska Społeczna), Tomasz Nagórka (ZZ „Budowlani”) i Arkadiusz Hiller (Komisja Operatorów Żurawi Wieżowych OZZ IP) dyskutowali w audycji o sytuacji pracowników budowlanych, m.in. operatorów żurawi.

http://www.rdc.pl/podcast/jest-sprawa-budowa-bez-wyzysku/

 

Praca na czarno, samozatrudnienie, śmieciówki, pośrednicy wyzyskiwacze zamykający „spalone spółki” i otwierające nowe, bez skazy. Budowlańcy zostają pozbawieni wszelkich praw. Pracują po kilkanaście godzin dziennie przez sześć dni w tygodniu. Bez dodatku za nadgodziny, a często w ogóle bez wypłat. Lekceważenie przez pracodawców przepisów BHP prowadzi do wypadków. Dość tego. Łączymy siły, by wspólnie poprawić warunki pracy na polskich budowach!

 

23 czerwca Związek Zawodowy „Budowlani” wspólnie ze Stowarzyszeniem „Polska Społeczna” oraz Komisją Operatorów Żurawi OZZ IP zawarł Porozumienie „Budowy Bez Wyzysku”. Celem wspólnych działań jest zwiększenie świadomości pracowników budowlanych o aktywności propracowniczej związków zawodowych i stowarzyszenia w branży budowlanej, zwiększenie uzwiązkowienia w branży budowlanej, poprawa warunków pracy, płacy i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na polskich budowach, korzystne zmiany w prawie – stworzenie ustawy „Budowy Bez Wyzysku” regulującej warunki pracy wszystkich pracowników budowlanych oraz przywrócenie rozporządzenia ws. BHP operatorów żurawi.

 

W działalności na rzecz pracowników budowlanych wykorzystana będzie strona akcji www.polskabezwyzysku.pl/budowy, przy pomocy której pracownicy budowlani będą mogli przesyłać do nas swoje zgłoszenia, aplikacja z petycją na stronie akcji, dzięki której każda osoba odwiedzająca stronę będzie mogła wysłać maila z naszymi postulatami do Pani Premier i właściwych ministerstw oraz fanpage http://facebook.com/PolskaBezWyzysku na Facebooku.

 

W ramach Porozumienia będą tworzone i udostępniane na fanpage’u średnio 3 grafiki (memy lub animowane GIF-y) tygodniowo – szacunkowo widzieć je ok. 60 tysięcy osób tygodniowo. Grafiki będą „opowiadać” o warunkach pracy na budowie, naszych działaniach i postulatach: część będzie zachęcała do obrony swoich praw pracowniczych, zgłoszenia się do nas ze swoim problemem i utworzenia związku, część będzie promowała nasze postulaty i zachęcała do złożenia podpisu pod daną petycją (petycja = automatyczne wysłanie maila z jej treścią do adresatów petycji).

 

Zaprezentowane na początku tego artykułu cele kampanii nieprzypadkowo zostały wymienionej w takiej, a nie innej kolejności. Dla powodzenia naszych działań kluczowe jest zwiększenie stopnia świadomości pracowników budowlanych o naszym istnieniu, działaniach i skuteczności. Nie spodziewamy się, że nagle u naszych bram pojawi się tłum chętnych do działania pracowników – najpierw musimy odrobić „pracę domową” i zainteresować ich możliwościami obrony praw pracowniczych – temu z pewnością będą służyły pierwsze miesiące naszej współpracy.

 

Gdy na budowie zaistnieją związki zawodowe, warunki pracy zaczną ulegać poprawie. Głównymi środkami do poprawy warunków pracy, a jednocześnie wzmacniającymi nasz nacisk na polityków poprzez nagłaśnianie sytuacji na polskich budowach, będą powiadamianie Państwowej Inspekcji Pracy i czuwanie nad przeprowadzanymi kontrolami, medialne nagłaśnianie sytuacji na poszczególnych placach budów poprzez m.in. organizowanie happeningów i konferencji prasowych; poranne akcje ulotkowe przed placami budów, przygotowywanie raportów o warunkach pracy na budowach, organizowanie szkoleń dla pracowników budowlanych, przygotowanie projektu ustawy o godnych warunkach pracy i przeciwdziałaniu wyzyskowi w budownictwie (w skrócie „Budowy Bez Wyzysku”), co pozwoli odetchnąć całej branży – przywróci elementarną godność pracy oraz poczucie społecznej i prawnej sprawiedliwości.

http://www.polskabezwyzysku.pl/budowy